Subsidie op zonnepanelen – zakelijk

Vertegenwoordig je een bedrijf? Dan is de kans groot dat dit bedrijf duurzaamheid en kostenbesparing belangrijk vindt. Energie opwekken met zonnepanelen is de manier om die twee doelen met elkaar te verenigen. En omdat je op de kosten let, betaal je liever geen euro te veel. Daarom vind je in dit artikel een overzicht van subsidie op zonnepanelen voor zakelijk gebruik.

Ben je als particulier op zoek naar subsidieregelingen voor zonnepanelen? Hier vind je meer informatie over subsidie op zonnepanelen voor particulieren.

De rijksoverheid stimuleert het aanschaffen van zonnepanelen door bedrijven via verschillende regelingen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor zonnepanelen
  • Energie-Investeringsaftrek (EIA)
  • SDE+ subsidie (interessant voor de grotere projecten)

Het zijn veelal fiscale aftrekregelingen. Het maken van omzet en winst is dus een vereiste om van deze regelingen te profiteren. We lopen ze kort langs.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor zonnepanelen

Bedrijven die investeren, komen in aanmerking voor fiscale aftrek onder de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), indien de investering voldoet aan de bandbreedte die geldt voor deze regeling. Investeringen in bedrijfsmiddelen van minimaal €2.301,- en maximaal €318.449,- komen in aanmerking voor de regeling. Hierbij moeten verschillende investeringen bij elkaar op worden geteld, met een minimum van €450,- per investering.

Hoe werkt de KIA?

De KIA is bedoeld om relatief kleine investeringen in bedrijfsmiddelen fiscaal aantrekkelijk te maken. Ook zonnepanelen vallen onder deze subsidieregeling. De regeling wordt als volgt toegepast (2019):

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan €2.300 geen
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449 geen

De KIA is zo ingestoken dat het relatieve voordeel tussen €2.300,- en €57.321,- het grootst is. Daarna loopt het relatieve voordeel langzaam terug. De Belastingdienst geeft meer informatie over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen

Een andere landelijke subsidie op zonnepanelen voor zakelijk gebruik is de energie-investeringsaftrek. Dit is een regeling voor alle soorten van duurzame energieopwekking, waartoe zonnepanelen natuurlijk behoren. In 2019 mag je 45 procent van de investeringskosten aftrekken van de bedrijfswinst. Daarvoor geldt wel een minimale investering van €2.500,-.

Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over de energie-investeringsaftrek voor zonnepanelen.

SDE+ subsidie voor zonnepanelen

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie is een breed uitgerolde subsidie voor vrijwel alle vormen van duurzame energie. Deze regeling, de SDE+ 2019, verloopt in 2020 en wordt dan vervangen door de SDE++.

De SDE+ regeling is bijzonder omdat deze uitgaat van het totale verschil in kostprijs tussen grijze energie en duurzame energie (zonne-energie). De investeringskosten voor zonnepanelen worden over een periode van vijftien jaar door de overheid aan het investerende bedrijf vergoed, voor dat deel van die kosten die niet worden gedekt door teruglevering op het energienet.

Uitgangspunt van de regeling is het budgetneutraal maken van de keuze voor zonnepanelen of een andere vorm van duurzame energie. Het aanvragen van de SDE+ regeling loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar vind je ook alle voorwaarden om een beroep te kunnen doen op SDE+.

Meer weten over subsidies op zonnepanelen voor zakelijke afnemers?

Bij KiesVeiligvoorDuurzaam.nl zijn diverse kennispartners die je meer kunnen vertellen over de subsidiemogelijkheden voor bedrijven bij het aanschaffen van zonnepanelen. Zij gaan er graag met je over in gesprek.

Meer nieuws Vorig artikel Volgend artikel

Installateur bij u
in de buurt.