Schuin dak versus plat dak

Waar renderen zonnepanelen het best?

Om te weten dat zonnepanelen zowel op een plat dak als op een schuin dak kunnen, volstaat een oppervlakkige zoektocht. Maar maakt het nog uit of je zonnepanelen op een plat dak of op een schuin dak plaatst? En zo ja, waar zit dat verschil dan in?

Zoals wel vaker: dat hangt er van af wat je precies wil. Wil je het hoogst mogelijke rendement per paneel of ga je voor de hoogst mogelijke dakopbrengst? Wat dat laatste betreft wint een plat dak het zonder problemen van een schuin dak. Zonnepanelen op een plat dak genereren in de meeste gevallen de hoogste totaalopbrengst omdat er meer panelen op het dak passen (uitgaande van twee gebouwen met hetzelfde grondbeslag).

Dat zonnepanelen op een plat dak een hogere totaalopbrengst hebben, komt doordat panelen daar efficiënter geplaatst kunnen worden. Bij schuine daken (uitgaande van een dakdeel gericht op het zuiden) is de helft van het dak zo goed als onbruikbaar. Een plat dak is in zijn geheel bruikbaar en bovendien flexibel in de plaatsingsrichting. Daarbij ligt een oriëntatie op het zuiden voor de hand, maar ook dat ligt in de praktijk genuanceerder.

 

plat_dak_schuin_dak_zonnepanelen
Voorbeeld van een oost-westopstelling.

Oost-West… wat is het best?

Het hoogste rendement per paneel realiseer je door een oriëntatie op het zuiden, onder een hoek van 36 graden. Met die hoek heeft een paneel echter een schaduwwerking op de rest van het (platte) dak, waardoor zonnepanelen daar minder zouden renderen en het bruibare oppervlak drastisch afneemt. De optimale opstelling op een plat dak gaat daarom niet uit van een optimale opstelling per paneel.

De maximale opbrengst van zonnepanelen op een dak wordt gerealiseerd bij een oost-westopstelling, waarbij de panelen rug aan rug liggen (zie onder). De helft van de panelen knikt hierbij in oostelijke richting, de andere helft in westelijke richting. De hierbij gehanteerde hellingshoek van 13 graden wijkt af van de optimale 36 graden, maar minimaliseert schaduwwerking op andere panelen.

Terugverdientijd van plat dak versus schuin dak

Omdat het rendement per paneel iets lager is dan op een (optimaal georiënteerd) schuin dak, ligt het voor de hand dat de terugverdientijd van zonnepanelen op een plat dak langer is. Toch is dat niet per se zo. Vaak liggen de installatiekosten voor zonnepanelen op een plat dak lager omdat het op een plat dak eenvoudiger (en sneller) werken is. Ook is het bevestigingsmateriaal voor zonnepanelen op een plat dak niet duurder dan voor op een schuin dak. Lagere kosten voor aanschaf en installatie hebben natuurlijk een gunstig effect op de terugverdientijd.

Niet elke installateur hanteert een (groot) verschil in kosten van het installeren van zonnepanelen op schuine en platte daken. Je kunt het beste offertes opvragen bij verschillende installateurs, ongeacht of je zonnepanelen op een plat dak of op een schuin dak wil laten plaatsen.

Meer nieuws Vorig artikel Volgend artikel

Installateur bij u
in de buurt.