Vier vragen om te stellen aan je zonnepanelen installateur

Je hebt besloten tot de aanschaf van zonnepanelen. Maar het hoe en wat laat je liever aan een specialist over. Gelijk heb je, want waarom zelf het wiel uitvinden? Toch is het goed om te weten waarop je jouw specialist uitzoekt. Hoe bepaal je wie bij jou zonnepanelen op het dak mag leggen? Doe dat aan de hand van de antwoorden op deze vier vragen.

  1. Welke elektrotechnische kennis heeft het installatiebedrijf?

Bij de installatie van zonnepanelen is sprake van twee voorname veiligheidsrisico’s:

  1. Werken op hoogte en (soms) een hellend vlak.
  2. Aanleg van elektra en werken met spanning.

Het eerste is vooral een risico voor de installateur, maar het tweede een voor jou en je huishouden. Wanneer elektra ondeugdelijk wordt aangelegd, blijkt dat vaak pas veel later. Branden door verkeerd geïnstalleerde zonnepanelen zijn een groeiend probleem. Ga daarom nooit in zee met een zonnepanelen installateur die niet over de juiste (aantoonbare) elektrotechnische kennis beschikt.

  1. Wat voor omvormer wordt er geplaatst?

Veel particulieren die zonnepanelen laten installeren, doen nog wel enig onderzoek naar het type panelen dat geïnstalleerd wordt. Dat is zeer verstandig. Maar er komt meer techniek kijken bij het installeren van zonnepanelen. Het belangrijkste stuk techniek, behalve de panelen zelf, is een omvormer. Deze zet gelijkstroom van de zonnepanelen om in de wisselstroom die op het elektriciteitsnet zit.

Belangrijk om te weten: zo’n omvormer is het kwetsbaarste stuk van je hele opstelling. Waar zonnepanelen minimaal 25 jaar meegaan (en in de praktijk langer) heeft een omvormer een normale levensduur van hooguit de helft daarvan. Goede kwaliteit en vooral garantie zijn belangrijke afwegingen bij de keuze voor een omvormer.

  1. Wat is de garantie op de installatie van zonnepanelen?

Op tastbare producten zoals zonnepanelen en omvormers zit vaak standaard garantie. Datzelfde geldt niet per se voor de installatie. Vraag je installateur daarom naar garantie op de installatie van de zonnepanelen. Mochten zich problemen voordoen met de elektra, dan valt dat in principe onder die garantie. Problemen door (een ondeugdelijke) installatie doen zich vaak al snel na oplevering voor. De garantie op de installatie kan zich dus prima beperken tot enkele jaren.

  1. Hoe worden de zonnepanelen aan het dak bevestigd?

Je mag ervan uitgaan dat de installatie van zonnepanelen op je dak zodanig gebeurt dat ze stevig blijven zitten. Maar dat is niet het enige om rekening mee te houden bij de plaatsing. Heb je een plat dak? Dan worden zonnepanelen niet altijd fysiek bevestigd aan het dak, door de installateur. Dat is ook niet per se een probleem, maar sommige opstalverzekeringen verzekeren zonnepanelen dan niet. Ook is het belangrijk om op een plat dak rekening te houden met de schaduwwerking die de panelen op elkaar hebben. Check dus of de installateur de panelen op voldoende afstand van elkaar plaatst.

Meer nieuws Vorig artikel Volgend artikel

Installateur bij u
in de buurt.