Privacy statement

Kiesveiligvoorduurzaam is een initiatief van ESTG B.V. en is gevestigd aan de Poort van Midden Gelderland Oranje 9, 6666 LV te Heteren (hierna: “KVvD”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Poort van Midden Gelderland Oranje 9
6666 LV Heteren
+31 (0)85 273 6573 (bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 08.30-17.30 uur)
sales@kiesveiligvoorduurzaam.nl

Gegevens die we van u verzamelen
KVvD verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte, het indienen van een informatie verzoek of door het aanmelden voor de nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• (Zakelijke) adresgegevens (straat, postcode, woonplaats)
• (Zakelijk) telefoonnummer
• (Zakelijk) e-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegeven die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte aan te vragen of in correspondentie en telefonische gesprekken
• Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activeiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke tostemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons op via: sales@kiesveiligvoorduurzaam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van uw gegevens
Door de informatie die u ons geeft, kunnen wij u toegang bieden tot alle onderdelen van onze website en u informatie sturen waarom u heeft gevraagd. Ook gebruiken en analyseren we de informatie die we verzamelen om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen om uw zienswijze over onze diensten te horen en soms om u te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website. Voorts, voor zo ver u daarin hebt toegestemd, gebruiken we uw gegevens mogelijk ook om u per e-mail te informeren over andere producten en diensten die wij aanbieden, die mogelijk interessant voor u zijn. Als u liever niet hebt dat wij in de toekomst contact met u opnemen, kunt u dit aan ons laten weten. U kunt een mail sturen naar: sales@kiesveiligvoorduurzaam.nl of telefonisch contact met opnemen via het telefoonnummer: +31 (0)85 273 6573.

Geautomatiseerde besluitvorming
KVvD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerkers van de organisatie) tussen zit.

Delen van persoongegevens met derden
KVvD verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KVvD blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Beveiliging en bewaren van gegevens
Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen (met o.a. beveiligingssoftware) tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. We slaan uw gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw computer, tablet of smartphone opslaan. Tenzij u, bij het invullen van uw gegevens, hebt aangegeven bezwaar te hebben tegen cookies, zet ons systeem cookies op uw computer wanneer u onze website bezoekt. KVvD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies maken het gemakkelijker voor u om door onze website te navigeren. Ook kunnen wij door middel van deze cookies het verkeer op onze website controleren en de inhoud van de website op u afstemmen. U kunt uw computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op www.aboutcookies.org. Als u uw computer instelt op het weigeren van cookies, kunt u echter bepaalde functies van onze website niet gebruiken. Indien u in de toekomst geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u niet zelf doen, u dient hiervoor een verzoek te sturen naar: sales@kiesveiligvoorduurzaam.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sales@kiesveiligvoorduurzaam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. KVvD zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. KVvD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het privacybeleid
Alle toekomstige wijzigingen in het privacybeleid van KVvD worden bekend gemaakt via onze website en waar noodzakelijk, verzonden via een e-mailbericht.

Installateur bij u
in de buurt.