Locaties met potentie voor zonne-energie

Explosieve ontwikkeling projecten zonne energie Nederland

Het aantal grotere projecten zonnen energie wat zich ontwikkeld in Nederland is explosief te noemen. Aanbevolen wordt zonneveld projecten zoveel mogelijk in samenspraak met gemeenten, bewoners en belangenorganisaties tot stand te brengen. Op veel plaatsen worden zonnevelden ook al geheel of gedeeltelijk cooperatief ontwikkeld. Door de focus op het realiseren van zonneveld projecten wordt de potentie van de daken van o.a. bedrijfspanden, scholen of andere organisaties nog onvoldoende benut.

Sommige gemeenten worden zelfs overspoeld met vergunningsaanvragen. Met de constructieve zonneladder van de natuur en milieu federatie kunnen gemeenten en regio’s in vijf stappen zelf een helder en realitisch beeld uitwerken ten aanzien van goede inpassing van zonne energie.

Onvoldoende locaties voorzien van zonnepanelen

Uit het onderzoekrapport van het GNMF “handreiking zonnevelden” komt na voren dat er nog voldoende locaties zijn die van zonnepanelen kunnen worden voorzien. Denk hierbij aan:

  1. Grote bedrijfsdaken
  2. Gebruik van dubbele ruimten: overdekking parkeerterreinen, afgedekte oude vuilstortplaatsen en het benutten van ruimtes langs wegen, dijken en vliegvelden
  3. Terrein of landschappen waarvan de bestemming tijdelijk nog niet vervuld is
  4. Andere gronden: terreinen aan de stads- of dorpsrand of landbouwgronden die niet efficient zijn.

Bij het plaatsen van zonnevelden op locatie speelt het landschap een estetische rol. Tevens als het gaat om kwetsbare landschappen. De integratie van zonnepanelen in het landschap mag niet ten koste gaan van de diversiteit van planten en dieren die daar leven. Daarnaast dient het bestemmingsplan van de locatie in veel gevallen aangepast te worden. De regelgeving sluit op dit moment nog niet helemaal aan om aan de grote vraag van het te plaatsen zonnenpanelen te voldoen.

Gemiste kans toepassing zonnepanelen daken

Er is een tendens zichtbaar dat er meer aanvragen gerealiseerd worden voor zonnevelden dan aanvragen voor grote daken. Hier ligt een gemiste kans voor het plaatsen van zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken.

Subsidie SDE+ 2019 aanvragen; wees er op tijd bij

Mogelijkheden genoeg voor het MKB in samenwerking met grote pand eigenaren in Nederland om projecten voor zonnepanelen op eerder genoemde locaties op te pakken. Nieuwe subsidie aanvragen SDE+ 2019 kunnen dit voorjaar weer ingediend worden van 12 maart tot en 4 april 2019. Wees er op tijd bij voor de aanvraag stimulering duurzame energieproductie.

Meer nieuws Vorig artikel Volgend artikel

Installateur bij u
in de buurt.