onderhoud zonnepanelen

Er circuleert nogal wat informatie over de kosten van zonnepanelen. Daar in wordt de aanschafkosten afgezet tegen de besparing en eventueel nog verrekend met subsidie. Daarin blijven het onderhoud en eventuele kosten daarvan buiten beschouwing. Daarom hier een overzicht van waar je rekening mee moet houden bij het onderhoud van zonnepanelen.

Kosten

Onderhoud zonnepanelen