Feitjes zonne-energie

Waar renderen zonnepanelen het best? Om te weten dat zonnepanelen zowel op een plat dak als op een schuin dak kunnen, volstaat een oppervlakkige zoektocht. Maar maakt het nog uit of je zonnepanelen op een plat dak of op een schuin dak plaatst? En zo ja, waar zit dat verschil dan in? Zoals wel vaker:

Feiten & Begrippen

Schuin dak versus plat dak

Feitjes en weetjes over zonne-energie

Moet de zon altijd schijnen voor het opwekken van energie? Nee, zonnepanelen hebben niet per se direct zonlcht nodig om stroom op te kunnen wekken. Ook op bewolkte of regenachtige dagen levert een zonnecel electriciteit. Zonnepanelen vinden hoge temperaturen minder fijn, de opbrengst van de zonnepanelen dalen bij hogere temperaturen. Voor iedere 10 graden temperatuurstijging daalt de stroomopbrengst met ongeveer 5 procent.